Rob Cerneüs

Rob Cerneüs werd geboren op 31 mei 1943 in Amsterdam.
Op 14 jarige leeftijd begon hij oude materialen aan elkaar te lassen.
Het beeldhouwen zit hem in het bloed.
Zijn bronzen beelden zijn te vinden in talrijke gemeenten.
Cerneüs moest een zoektocht naar een eigen stijl ondernemen naast een baan als leraar op een technische school.
Het bezwaar van oude materialen was de vormvastheid; er waren weinig mogelijkheden om de vormen zelf in de hand te nemen.
Hij is zich later gaan toeleggen op het werken met brons en steen.
Vanaf 1991 is hij zich volledig aan het beeldhouwen gaan wijden.
Het steeds terugkerende element in zijn werk is onderlinge warmte en tederheid.
Het pittoreske plaatsje Monnickendam is al jaren zijn thuisbasis.
Wie langs de Tonnesteeg komt, passeert zijn fraaie, door hemzelf gerestaureerde atelier.
De deur staat altijd open, Cerneüs is bepaald geen voorstander van het kunstenaarschap vanuit een ivoren toren.
Iedereen is welkom en mag de fijne kneepjes van zijn creatieve ambacht bekijken.
Dit staat lijnrecht op zijn perceptie van kunst als een geestelijke verrijking voor iedereen.