Het Cenootschap

Het Cenootschap | Bestuur | De Denker


Stichting Cenootschap

De stichting welke zetelt in de gemeente Waterland is 30 december 1997 officieel opgericht door haar statuten notarieel te deponeren.
Officieus bestaat het Cenootschap vanaf 31 januari 1990 ter gelegenheid waarvan elk jaar op de laatste vrijdag van januari de diës wordt gevierd.
Eenmaal per jaar wordt er tevens een culturele excursie georganiseerd.

De stichting Cenootschap stelt zich ten doel het bevorderen van de kunst in zijn algemeenheid en die van de beeldhouwer Rob Cerneüs in het bijzonder.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.